Sense classificar

16 juliol 2013

Per a totes les entitats sense ànim de lucre, l’ús és gratuït. Les entitats lucratives i les persones individuals han de pagar la taxa establerta. Per a obtenir una informació més amplia de tots aquests serveis, cliqueu (document en format PDF ) aquí.